Geen terugblik maar vooruitzien!

31 December, 2010
by Hetty

Deze keer een blog, niet als terugblik op alle dingen die we dit jaar hebben meegemaakt of doorgemaakt. Niet om dat dat niet goed is maar meer omdat er al zoveel terugblikken worden geschreven en ieder heeft zo zijn eigen terugblikken. Die van ons zijn in verschillende posten/gedichten en/of foto’s te zien op deze site.

Ik wil dit jaar afsluiten zelfs niet met een gedicht. Nee, we zijn de afgelopen week een paar dagen bij mijn zusje, zwager en hun 2 kinderen geweest en Martijn heeft na het eten Psalm 121 voorgelezen. Deze paar verzen willen we graag als leidraad met ons meenemen het nieuwe jaar in en we hopen dat vele anderen hier ook steun en troost in zullen vinden.

…Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand…

Ook wil ik het stukje uit een dagboekje dat hij s’avonds voorlas jullie niet onthouden wat ons erg trof. Het ging over wat wij God mogen vragen. Wij mogen God àlles vragen en God is vrij om te geven op welke manier dan ook, en al zien we eerst niet waarom we de dingen soms anders krijgen dan wij verwachten, toch is het fijn als je later deze woorden zou mogen beamen….

Ik vroeg om Kracht … en ontving moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om Wijsheid … en ik kreeg problemen om op te lossen.
Ik vroeg om Voorspoed … en ik kreeg de hersenen, het verstand, om te kunnen werken.
Ik vroeg om Moed … en ik kreeg obstakels om te overwinnen.
Ik vroeg om Liefde … en ik kreeg mensen op mijn weg met problemen die ik kon helpen.
Ik vroeg om Gunsten … en ik ontving kansen.

Ik kreeg Niets wat ik wilde … maar ik ontving ALLES “wat ik nodig had”.

One option for solving numerous health problems is a on line. Major change in basic lifestyle, another is How many times have you tried to take Levitra.

1 Comment

  • geertje says:

    Heel mooi! Psalm 121 is een prachtige psalm, ooit in de schlosskirche in Interlaken (Zwitserland) tijdens een Nederlandse kerkdienst daar een prachtige preek over gehoord, komt nog meer binnen als je zelf tussen die prachtige bergen zit! (We hopen er komend jaar weer heen te gaan, kijk er nu al naar uit)

    Wens jullie voor 2011 alle goeds en God’s zegen toe op alle plannen!!

1 Trackback or Pingback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Previous Post
«