Ziet, de zomer komt

4 January, 2021
by Hetty

Onze dominee preekte afgelopen oudejaarsavond uit Lukas en dan hoofdstuk 21: 29 en 30

‘En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is.’

Het was een ernstige preek maar ook met een vooruitzicht: Ziet… de zomer is nabij.

Ik werd er vanmorgen in de natuur weer bij bepaald, het gaf moed. God weet van mij af en Hem glipt niets uit Zijn Handen.
Wat een troost, hoe somber het soms ook kan zijn in ons leven, de zomer komt. Let op de tekenen. Maakt het ons bang of kijken we er naar uit.

rietstengels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Previous Post
«